Bezoek het expertisenetwerk

Eerste bezoek

Patiënten bij wie de arts een afweerstoornis vermoedt, gaan bij voorkeur voor diagnostiek en behandeling naar een expertisecentrum. Voor het stellen van de diagnose stelt de specialist onderzoek in, bestaande uit:

  • lichamelijk onderzoek
  • bloeddruk, gewicht, lengte
  • uitgebreid bloedonderzoek
  • vaccinatie respons
  • eventueel beeldvormend onderzoek
  • eventueel genetisch onderzoek

Vervolgafspraak (follow-up)

Na het stellen van de diagnose PID, bespreekt de behandelaar de behandelopties met u (en uw kind). De ernst van de aandoening en de gekozen behandeling bepalen hoe vaak en waar u op controle komt. Eventueel kan (een deel van) de behandeling en controles in een ziekenhuis in de buurt plaatsvinden. In dat geval houdt de arts laagdrempelig contact met het expertisecentrum. Tijdens een controle op de poli komt u/uw kind bij de hoofdbehandelaar of de verpleegkundig specialist.

Contact buiten de geplande afspraak 

Heeft u of uw kind klachten van een (vermoedelijke) infectie, handel dan volgens de afspraken die u met uw behandelend arts heeft gemaakt. Meestal belt u in een dergelijk geval de dienstdoende (kinder) immunoloog. Dan kunt u (met uw kind) naar de spoedeisende hulp (SEH) gaan. Gaat het om een ernstige infectie, dan kan het nodig zijn dat u/uw kind in het ziekenhuis opgenomen wordt, om de infectie sneller en effectiever te kunnen bestrijden. 

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed