Over deze website

De website www.PID-expertise.net geeft patiënten met (een vermoeden van) een primaire immuundeficiëntie (PID) en (verwijzende) zorgverleners informatie over het expertisenetwerk PID.

De informatie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de expertisecentra in het Amsterdam UMC, het LUMC, het Erasmus MC, het UMC Utrecht en het Radboudumc, de patiëntenorganisatie Stichting voor Afweerstoornissen (SAS) en VSOP (voor zeldzame en genetische aandoeningen). De website is eigendom en in beheer van het expertisenetwerk PID.

Ondanks de grote zorg en aandacht die aan het samenstellen van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie op deze website onjuist of onvolledig is. De betrokken partijen kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of informatie van derden die via deze website bereikbaar is.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De patiënteninformatie is niet bedoeld als vervanging voor het advies van een bevoegde behandelaar. Neem voor vragen of advies contact op met de behandelend arts.

Interesse? 

De website www.PID-expertise.net is onderdeel van een serie websites specifiek voor expertisenetwerken voor zeldzame aandoeningen.

Expertisenetwerken voor een zeldzame aandoening met interesse in het ontwikkelen van een website volgens dit format kunnen hiervoor contact opnemen met de VSOP via vsop@vsop.nl.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed