Overstap naar volwassenenzorg

Kinderen met een aangeboren afweerstoornis  maken wanneer zij 18 jaar zijn, de overstap van de kinderarts naar een internist-immunoloog. Deze overstap heet transitie. Het is van belang deze overstap tijdig voor te bereiden. Voorbereiding van de transitie houdt in:

  • Vanaf 12 jaar wordt er jaarlijks aandacht besteed aan transitie; de dokter of verpleegkundig specialist helpt de jongere stap voor stap om zelfstandig te worden. Hierdoor kan de jongere op zijn 18e steeds meer zelf beslissen en regelen als het om de ziekte en behandeling gaat. 
  • Vanaf 16-17 jaar: de jongvolwassene bezoekt de transitiepoli, of de kinderarts en internist bespreken de patiënt in een gezamenlijk spreekuur. Per patiënt maken de kinderarts en de internist de afweging of er nog andere specialisten nodig zijn (zoals een longarts, maag-darm-leverarts).
     

Zie ook: Transitiezorg (SAS)

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op met het expertisenetwerk. Zij helpen u graag.

Ga naar Netwerk op de kaart
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed