Genetica en erfelijkheid

PID zijn monogenetische aandoeningen, wat betekent dat de aandoening ontstaat op basis van een defect in één gen. Inmiddels zijn er meer dan 400 genen geïdentificeerd die leiden tot een PID. Op welke wijze de aandoening overerft en wat bij een zwangerschap de kans is dat het kind de aandoening heeft of drager is, varieert per type PID.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed