Internationale samenwerking

Europees Referentie Netwerk 

De expertisecentra PID maken onderdeel uit van het Europese Referentienetwerk ERN RITA (European Reference Network on immunodeficiency, autoinflammatory and autoimmune diseases). ERN RITA is een internationaal netwerk van expertisecentra en zorgverleners. Het doel is om kennis en expertise rondom zeldzame aandoeningen samen te voegen en snel en efficiënt uit te wisselen. ERN RITA heeft zich georganiseerd rond 4 typen zeldzame immunologische aandoeningen:

  • Primaire afweerstoornissen
  • Auto-inflammatoire aandoeningen
  • Auto-immuun aandoeningen
  • Reumatische aandoeningen op de kinderleeftijd

Patiëntvertegenwoordigers spelen ook een actieve rol in deze samenwerking.

ESID

De European Society for immunodeficiencies (ESID) is een nonprofit organisatie die is opgericht in 1994. De ESID heeft tot doel de kennis te verbeteren op het gebied van diagnostiek, behandeling en management van PID. De ESID wil dit bereiken door het promoten van onderzoek, het ontwikkelen van onderwijsprogramma's en het bevorderen van samenwerking tussen zorgverleners, onderzoekers, patiënten met PID en hun naasten. 

Meer informatie: ESID.org

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed