Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) PID, U kunt hiervoor contact opnemen met een expertisecentrum. Via onderstaande knop gaat u naar het overzicht van de verschillende expertisecentra in Nederland. Hier vindt u de contactgegevens van de centra.

Shared Care

Kinderartsen en internisten in een algemeen ziekenhuis krijgen het advies om elke patiënt met (een vermoeden van) een PID te bespreken met een (kinder)immunoloog uit een UMC, om diagnostiek en therapie af te stemmen. De expertisecentra houden de kinderimmunologen op de hoogte over richtlijnen, nieuwe behandelingen en studies. Zo zijn kinderen die “dicht bij huis” onder behandeling blijven, hoewel niet altijd rechtstreeks, toch onder controle van een kinderimmunoloog in een UMC/expertisecentrum.

Indien nodig kan de algemeen kinderarts het kind voor behandeling en begeleiding verwijzen naar een kinderimmunoloog in expertisecentrum voor een eenmalig consult of voor langere follow-up, of voor deelname aan een onderzoek.

Contact

Voor zorgverleners is het altijd mogelijk om  contact op te nemen met een immunoloog van het expertisenetwerk voor een collegiaal consult. Via Netwerk op de kaart vindt u de contactgegevens van immunologen (kinderartsen en internisten) en andere zorgverleners in het expertisenetwerk.

Ga naar Netwerk op de kaart

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed