Lopend onderzoek 21 november 2022

Ernstige gevolgen van SARS-CoV-2 infectie bij kinderen (COPP-studie)

Door goed samen te werken, hebben we in korte tijd veel gegevens kunnen verzamelen over MIS-C en ernstige COVID-19 bij kinderen.

Achtergrond

Kinderartsen uit alle academische ziekenhuizen en uit een groot deel van de algemene ziekenhuizen hebben sinds het begin van de pandemie samengewerkt in dit landelijke onderzoek naar COVID-19 bij kinderen. MIS-C is een ernstige, zeldzame ontregeling van het immuunsysteem, dat bij een deel van de kinderen enkele weken na een (eerste) infectie met SARS-CoV-2 op kan treden. Deze kinderen waren voorheen veelal gezond. Daarnaast kunnen kinderen met een onderliggende aandoening ook ernstig ziek worden van COVID-19.

Doel

Het doel van het onderzoek is om risicofactoren voor een ernstig beloop van SARS-CoV-2 bij kinderen vast te stellen.

Resultaten

Kijk voor resultaten en de actuele stand van zaken van de studie op www.covidkids.nl.

Planning

Op dit moment loopt de vervolgstudie ‘GRIP’ nog, waarbij we bekijken of kinderen met ‘MIS-C’ of ‘long COVID’ aangeboren afwijkingen in het afweersysteem hebben.

Deelnemen? 

Kijk voor meer informatie over de studie en de mogelijkheid om deel te nemen op www.covidkids.nl/grip.

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed