Lopend onderzoek 23 februari 2023

FitNet uitklapper

Effectiviteit van online behandeling voor langdurig vermoeide jongeren met een afweerstoornis.

Achtergrond

Jongeren met een afweerstoornis (zoals CVID) of auto-immuunziekte (zoals jeugdreuma) zijn vaak erg moe. Een slepende vermoeidheid die niet altijd vanzelf overgaat. Dat maakt dat activiteiten in het dagelijks leven niet goed lukken, zoals naar school gaan, een bijbaantje, met vrienden afspreken of gaan sporten. Veel jongeren vinden de vermoeidheid de meest storende klacht. Een kinderimmunoloog/ kinderreumatoloog kan niet altijd een oplossing bieden voor deze vermoeidheidsklachten. Vooral niet bij jongeren bij wie de medicatie wel goed is ingesteld, maar desondanks de ernstige vermoeidheid blijft.

Doel

In het onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van een online behandeling voor langdurig vermoeide jongeren met een afweerstoornis of een auto-immuunziekte als jeugdreuma. In het onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van een online behandeling voor langdurig vermoeide jongeren met een afweerstoornis. Deze behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie (CGT) en sluit aan bij het behandelportaal FitNet wat eerder ontwikkeld is voor jongeren met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Onderzoek naar de effectiviteit van de FitNet-behandeling toonde aan dat dit een zeer effectieve behandeling voor deze patiëntengroep is (Nijhof et al, 2012). Ongeveer driekwart van deze patiënten herstelt van de vermoeidheid en heeft na afloop van de behandeling geen beperkingen meer. Follow-uponderzoek laat zien dat deze resultaten ook na de behandeling gehandhaafd blijven.

De FitNet-plus behandeling is speciaal voor jongeren met een afweerstoornis ontwikkeld. Via een portaal op internet ontvangt de jongere stapsgewijs instructies met betrekking tot de aanpak van de factoren die de vermoeidheid in stand houden. Dit wordt therapeutisch begeleid via e-mail contact met de therapeut. Op dit moment wordt de effectiviteit van FitNet-plus onderzocht middels experimental case designs. De resultaten worden hopelijk binnenkort bekend gemaakt. 

Hoofdonderzoeker: dr. S. Nijhof
Sponsoren: CSL Behring, stichting doorgaan met CVID en het Koenfonds

Publicaties:

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed