Lopend onderzoek 23 februari 2023

IPAD studie

Onderzoek naar optimale antistofdosering bij patiënten met PID, ter voorkoming van longschade.

Achtergrond

Patiënten met een antistoftekort hebben een verhoogd risico op longziekten door terugkerende hoge en lage luchtweginfecties, met longschade als gevolg. De huidige behandeling om luchtwegschade te voorkomen bestaat uit immuunglobuline vervangingstherapie. Recent onderzoek laat zien dat een hogere immuunglobuline-dalwaarde geassocieerd is met minder luchtweginfecties en een langzamere ontwikkeling van longschade.

Doel

Doel van het onderzoek is vast te stellen wat de optimale antistofdosering is bij patienten met PID, voor het voorkomen van longschade. 

Een groep patiënten wordt behandeld volgens de huidige standaard dosering van immunoglobulines die zij gewend zijn te krijgen, de andere groep krijgt een iets hogere dosering. Er kunnen 100 patiënten meedoen aan het onderzoek. Alle patiënten worden 24 maanden gevolgd. Zij krijgen zowel aan het  begin als aan het eind van die 24 maanden een CT-scan en longfunctietest. Hiermee kunnen de onderzoekers  de conditie van de longen beoordelen. Hierna wordt na analyseren vastgesteld of de hogere dosering daadwerkelijk betere bescherming geeft van de longen. Of je als patiënt de normale dosis krijgt, ofwel de iets hogere dosis, wordt bepaald door loting. De studie duurt in totaal vier jaar.

Hoofdonderzoeker: dr. J.M. van Montfrans
Samenwerking: Radboud UMC, Erasmus MC
Sponsoren: ZonMW, Takeda, CSL Behring BV

Meer informatie: IPAD studie

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed