Lopend onderzoek 28 maart 2023

TIDAM studie

Thymosine-a1 in immuundeficiëntie-geassocieerde stemmingsstoornissen; TIDAM studie

Achtergrond

Eerder onderzoek van ons team toont aan dat stoornissen in het functioneren van het immuunsysteem een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van stemmingsstoornissen. Recent onderzoek vanuit onze groep liet ook zien dat stemmingsstoornissen een belangrijke rol spelen in patiënten met aangeboren afweerstoornissen, zie daarvoor onderstaande link naar een wetenschappelijke publicatie.

De vraag is daarom of behandeling gericht op verandering van functioneren van immuuncellen kan bijdragen in behandeling van stemmingsstoornissen in patiënten met aangeboren afweerstoornissen.

Doel

In dit onderzoek wordt onderzocht of het thymus hormoon thymosine-a1 effect heeft op het herstel van het aantal T-cellen in patiënten met CVID. Daarnaast wordt onderzocht of thymosine-a1 een effect heeft op stemmingsstoornissen in patiënten met CVID.

Referentie

Manusama OR et al. Psychological Symptoms in Primary Immunodeficiencies: a Common Comorbidity?Journal of Clinical Immunology 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9016014/

 

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed