Lopend onderzoek 30 december 2022

Vaccinatie tegen COVID-19 in patiënten met primaire immuundeficiënties (VACOPID studie)

Vaccinaties zijn vaak minder effectief bij primaire immuundeficiënties. In deze studie wordt onderzocht of vaccinatie tegen COVID-19 effectief is in deze patiëntengroep.

Achtergrond

Patiënten met primaire immuundeficiënties hebben een hoger risico op ernstige infecties. Vaccinatie is een manier om (ernstige) ziekte te voorkomen, maar bij deze patiënten zijn vaccinaties vaak niet of minder werkzaam, terwijl juist deze kwetsbare groep belang heeft bij bescherming tegen ernstige ziekte.

Doel

In dit onderzoek wordt het effect onderzocht van vaccinatie tegen COVID-19 bij patiënten met verschillende primaire immuundeficiënties.

Stand van zaken

De eerste resultaten lieten zien dat bij de meerderheid van patiënten met primaire immuundeficiënties na vaccinatie dezelfde respons optrad als bij proefpersonen in de controlegroep. Bij de meeste patiënten werden antistoffen aangetoond en bleek ook de T-cel reactie vergelijkbaar met de controlegroep.

Er is een kleine groep patiënten die onvoldoende reactie had na vaccinatie. Voor deze patiënten zijn aanvullende maatregelen nodig voor bescherming tegen ernstige ziekte.

Planning

Het onderzoek loopt nog. Op dit moment wordt met name onderzocht wat de oorzaak is van de verschillen in effectiviteit tussen de patiëntengroepen.

Deelname

Deze studie is niet meer open voor deelname.

Lees meer over deze studie op: ZonMw

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed